מילות השיר:
והוא ישלח אלינו את משיח בן-דוד (במהרה בימינו)
ויבשר לנו גאולה שלמה