מילות השיר:
רזא דשבת, איהי שבת דאתאחדת ברזא דאחד למשרי עלה רזא דאחד