מילות השיר:
ברום עולם מושבך, ומשפטיך וצדקתך עד אפסי ארץ
אמת, אשרי איש שישמע למצותיך ותורתך ודברך ישים על לבו