מילות השיר:
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא.
ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה והוא יהיה בתפארה.