מילות השיר:
אמת אתה הוא ראשון, ואתה הוא אחרון.
ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע.