מילות השיר:
פרקי תהילים רוחשות שפתיו
קול שקועה בהגיגוי
דמותו של הרבי לנגד עיניו, זועק הוא משיח עכשיו
כל יום אם הרבי זכינו ליראות להתפלל את פניו ליראות
איך נתקיים במצב כה נורא פרץ הוא בבכי וקרא

רבי אוי רבי זכוכים לך
ה' ה' רחם נא
סבלנו מרורים הגלות כה קשה
הנה זה משיח בא
רבי אוי רבי זכוכים לך
עד כמה יכלו ליצפות רצונך
תבוא הגאולה תקוים הנבואה
הנה זה משיח בא

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד !