מילות השיר:
השמיים שמיים לה' וארץ נתם לבני אדם
לא המתים י-הללו י-ה ולא כל יורדי דומה
ואנחנו נברך י-ה מעתה ועד עולם הללוי-ה