מילות השיר:
רק יאמר ברוך ה' יום יום
ויאמין באמונה שלימה שה' השפיע, משפיע, ישפיע לו היום