מילות השיר:
מזמור לדוד ה'
רועי לא אחסר
בנאות דשא ירביצני
על מי מנוחות ינהלני
נפשי ישובב
ינחני במעגלי צדק
למען שמו

גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע
כי אתה עמדי
שבטך ומשענתך
המה ינחמוני
תערוך לפניי שולחן נגד צוררי

דישנת בשמן ראשי
כוסי רוויה
אך טוב וחסד
ירדפוני כל ימי חיי
ושבתי בבית ה'
לאורך ימים