מילות השיר:
אל תתייאש תבקש תחפש
מה אמת מה נסגר
מי הוא אב של כל העולם הזה
מלאכים מחייכים אליך
אל תביט אחור
גם אם כל הזמן
אתה רואה תצבע השחור
יש לי את הסוד
להביא לך חזק באהבה

פזמון:
אמונה שבלב אל תפסיק
לבקש לתקווה ולשקט ושלווה
אז שלום יבוא פתאום
תאמין כמו חלום
יתגשם ויגיע אל ביתך
אמונה שבלב אל תפסיק
לבקש לתקווה ולשקט ושלווה
אז שלום יבוא פתאום
תאמין כמו חלום
יתגשם ויגיע אל ביתך

יש את אותם הימים
שעוברים כל כך קשה
תנסה תקווה
לפעמים זה גם שווה
לחכות מי יודע
אולי בזכות אותם אבות
שבאים לפניו מבקשים את התפילות
עולים אל המרומים
לפני המלך שנותן לנו חיים

פזמון...