מילות השיר:
היום הרת עולם
היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים
אם כבנים אם כעבדים
אם כבנים - רחמינו כרחם אב על בנים
אם כעבדים - עינינו בך תלויות עד שתחננו
ותוציא כאור משפטינו
איום קדוש