מילות השיר:
אב, מי יודע
מה צופה למחר
להתהלך מעל הדעת
ממש כמו במדבר
ואם עץ היה יכול לספר מה שראה
איך עננים שטים בלי סוף
ואיך הכל מתקדם למטרה
ושהכל סביב בתן טוב

מלאכים איתנו בכל רגע
אנחנו בסך הכל רק בני אדם
עמוק עמוק בפנים כל אחד שומע
ומתחבר לו טוב שבא עליו

אב, מי יודע
מה צופה לו העתיד
הכל סובב במעגל
יושב איתנו תמיד
ואם עץ היה יכול לספר מה שראה
היכן עננים שטים בלי סוף
ואיך הכל מתקדם למטרה
ושהכל סביב בתן טוב

פזמון...