מילות השיר:
נתיבות נפלאות
לי הראה אלוקי
ונחה דרכי בעולם
וישא לבבי ואביא בידי
תפילתי מנחתי אליך
נשמה יתרה
ועזרה בצרה
נתת לי מידך
ועל כן יתרונן לבבי באמן
ואנצור ברוחי מצוותיך

פזמון:
אשא תודה וברכה
ותפילה מלב שמח
אלוקי ברצונך
כוכב ליעקב זורח

בשבתי ובקומי
בלכתי לדרכי
אתה אתי אלוקי
בימים של שלום
ובעת מלחמתי
תחזק לבי וידי
בחדרי חדרים וברשות הרבים
כבודך אותי סובב
אעבור משברים
ואבוא עדנים
כי אתה, אלוקי
אותי אוהב

פזמון...