מילות השיר:
כל העולם נושא את עיניו
אליה מביט ושואל כולם רוצים אותה
את ארץ ישראל היא לנו כאם
לעם החולם על אהבת חינם
והיא שלנו תשאר לנצח לעולם

אחד בשביל כולם
כולם בשביל אחד
אנחנו עם מיוחד
עם ישראל חי

ארץ אחת
לבני אברהם יצחק ויעקב
נחיה בה לעולם
אותה לא נעזוב בטוב וברע
בלי חת ומורא אנחנו לא לבד
כי בלבנו יש רק אלוקים אחד

אחד בשביל כולם כולם בשביל אחד
אנחנו עם מיוחד עם ישראל חי
אין יאוש בעולם כלל