מילות השיר:
על נהרות בבל
שם ישבנו גם בכינו
בזכרנו את ציון

על ערבים בתוכה
תלינו כינורותינו
כי שם שאלונו שובינו
דברי שיר ותוללינו שמחה

שירו לנו משיר ציון
איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי