מילות השיר:
הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו צדיקים במיתתם קרויים חיים