מילות השיר:
ואנפהא נהירין בנהירו עלאה,
ואתעטרת לתתא בעמא קדישה
וכלהון מתעטרין בנשמתין חדתין
כדין שרותא דצלותא לברכא לה בחדוה בנהירו דאנפין
ולומר ברכו את ה' המבורך