מילות השיר:
פתח ליבי בתורתך ובמצותיך תרדוף נפשי
עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען קדושתך עשה למען תורתך