מילות השיר:
מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו
כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון
פצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים כי נחם ה' עמו גאל ירושלים