מילות השיר:
כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא
ליהודים היתה אורה ושמחה
וששון ויקר כן תהיה לנו