מילות השיר:
יהי שלום בחילך
שלוה בארמנותיך
למען אחי ורעי
אדברה נא שלום בך
למען בית ה' אלוקינו
אבקשה טוב לך

ה' עוז לעמו יתן
ה' יברך את עמו בשלום