מילות השיר:
אליהו הנביא אליהו התשבי
אליהו הגלעדי
במהרה יבוא אלינו
עם משיח בן דוד
תשמיענו מפיו בשורה טובה
תוציאנו מאפילה לאורה