מילות השיר:
אחינו כל בית ישראל
הנתונים בצרה ובשביה
העומדים בין בים ובין ביבשה
המקום ירחם עליהם
ויוציאם מצרה לרוחה
ומאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה
השתא בעגלא ובזמן קריב