מילות השיר:
זוכר אני את אותו היום
שקבלתי את הבשורה לא רציתי
לשמוע בכלל מה קרה היית
בשבילי כמו אח ותמיד היינו
יחד עכשיו אני נשאר לבד בפחד

פזמון:
קורא אני אליך אתה
לא עונה פתח שערי גן
עדן תן לי מחסה רוצה
אני אליך לחסות בצל
כנפיך אלעד שלי איך
השארת אותי לבד

לא נשכח אותך שמך
חקוק בליבנו והתפלל
תמיד בעדנו אמא מזילה
דמעה ומייחלת בליבה
שתשמור עליה שם מלמעלה

פזמון...