מילות השיר:
אם אדם היה יודע שמלווים אותו מלאכים היה נרגש ואוסף לו עוד כמה מעשים טובים ואם אדם שומע את קולם של המלאכים שאומרים לו בן אדם על מה תתיאש מהחיים
פזמון:ואם נביט אל השמיים הכחולים עוד נראה בענינו את כנפי המלאכים ואם נביט אל השמיים הכחולים עוד נראה בענינו את דמותם של המלאכים.
זה אלוקים שדואג לך שימרו עליך בחיים ושולח עד אליך מלאכים טובים שמלווים עוד מעט יפתח לך מהשמיים המסך ותוכל לראות בעניך איך יורד אלינו בית מקדש
פזמון:ואם נביט אל השמיים הכחולים עוד נראה בענינו את כנפי המלאכים ואם נביט אל השמיים הכחולים עוד נראה בענינו את דמותם של המלאכים ואם נביט אל השמיים הכחולים עוד נראה בענינו את כנפי המלאכים ואם נביט אל השמיים הכחולים עוד נראה בענינו את דמותם של המלאכים... מלאכים