מילות השיר:
לפעמים אני רוצה להגיד לשמים לגלות לעולם עליך שאתה מלך נאמן ידעתי שאני אתך לאורך המסע שלי בעולם קבל אותי חזק אותי ואת כולם
פזמון:והלב שלי אתך מחכה שמלמעלה תרחם עלי קח את דמעותי זה אתה שמחזק אותי נותן בי כוחות קרב אותי אליך
והנפש הטועה מבקשת אליך והמלאכים בנשמה שמחפשת אותך ידעתי שאני אתך לאורך המסע שלי בעולם קרב אותי חזק אותי ואת כולם
פזמון:והלב שלי אתך מחכה שמלמעלה תרחם עלי קח את דמעותי זה אתה שמחזק אותי נותן בי כוחות קרב אותי אליך