מילות השיר:
רוקד לי אני רוקד כאן
בארצי מולדתי
רוקד לי ריקוד חדש
ריקדו אותו איתי

רוקד לי ולא כך סתם
בשורה בפי לכל עם
רוקד וליבי מלא
מלא הוא בשמחה

גאולתינו היא קרובה
סוף וקץ למלחמה
וארצינו בשלימותה
נחלה היא לרישתה

ארץ ישראל לנו היא
לאחוזת עולם
מנהר מצרים עד נהר פרת
ושבו בנים לגבולם

כי הוא מגיע בן דוד
הנה הוא בא ויגלנו
נשיר לו ונהלל
ובא לציון גואל

על הר הבית ישכון מקדש
ושם נשיר שיר חדש
נרקוד לו ונהלל
ובא לציון גואל

הנה ימים באים
טובים מאלה
ימי ניסים ופלא
כל העומדים לכלותינו
ינוסו מפנינו

ישועת השם כהרף עין
השנה בירשולים
שירו שירו הלל
ובא לציון גואל

כי זה כבר אלפיים שנה
של גלות מכאיבה
הנחלים הם זורמים
עם דמעותינו

גם נשמדנו בהמונים
טבחו בנו באין אונים
ותורתך היא שחיזקנו
לא נשברנו

כי אתה בחרתנו מכל העמים
להיות לך עם סגולה לעולמים
והלב מלא שמחה
המלך הנה הוא בא
הללוהו בצלצלי תרועה

לירושלים נעלה
ברננה נשתחוה
בעיר ציון מקום משכן
משכן כבודך

והלב מלא שמחה
המלך הנה הוא בא
משיח בן דוד
ברוך הבא