מילות השיר:
צמאה לך נפשי כמה לך
בשרי בארץ ציה ועיף
בלי מים כן בקודש חזיתך
לראות עזך וכבודך