מילות השיר:
אתה אחד ושמך אחד ומי
כעמך ישראל גוי אחד
בארץ תפארת גדולה
ועטרת ישועה יום מנוחה
וקדושה לעמך נתת
אברהם יגל יצחק ירנן
יעקב ובניו ינוחו בו