מילות השיר:
רצה ה׳ אלוקינו בעמך ישראל.
ולתפלתם שעה.
והשב העבודה לדביר ביתך.
ואשי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון.
ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך.