מילות השיר:
מי יתנני אות היא
עכשיו כבר לא בוכה
בת ציון נושאת תפילה
מי יתנני אות כל
הרחובות ריקים וקולה
כמו מים עמוקים אולי
אולי השמיים יעידו
על כאב השאלות ובליבי
עולות תפילות

אולי
השמיים יעידו
על מה שעובר בלב
איך שיר חדש מסיר
כאב מי יתנני אות
מתאפקת לא בוכה
בת ציון עכשיו
נושאת תפילה מי
יתנני אות ככה
עם עצמה תשב
ותחשוב על מה
שבא בלב אולי
אולי השמיים
יעידו על כאב
השאלות ובליבי
עולות תפילות

אולי
השמיים יעידו על
מה שעובר בלב איך
שיר חדש מסיר כאב
עכשיו אין לה כח
כמו פעם לבכות
על זמן שעבר עכשיו
אין לה כוח ניהיה
כבר מאוחר

אולי אולי השמיים
יעידו על כאב השאלות
ובליבי עולות תפילות
אולי השמיים יעידו
על מה שעובר בלב
איך שיר חדש מסיר
כאב מי יתנני אות
היא עכשיו כבר לא
בוכה בת ציון נושאת
תפילה מי יתנני אות
כל הרחובות ריקים
וקולה כמו מים עמוקים