מילות השיר:
אדם וחוה אכלו מעץ הדעת
על ידי עצתו של נחש הזוהמה
אבל הם רצו להיות אנשים טובים

ארבעים שנה בני ישראל הלכו
במדבר היו נסיונות עשו גם
טעויות אבל כספו אל ארץ ישראל

דרכו של הצדיק לתקן לתקן
אותך אז אחי חזק אחוז עצמך
קשר עתמך לטוב שבך