מילות השיר:
השיר שלנו מספר על בנאדם
שבספרים קוראים לו צדיק
יסוד עולם הוא ממרום נשלח
אלינו לשפר את המצב מי
יודע איפה היינו בלעדיו
היינו במצרים והיינו עבדים
פתאום הוא בא אלינו ואמר עורו
יהודים השם יתברך חושב עליכם
והגיע כבר הזמן עוד מעט
ואתם יוצאים מכאן

וכולם אמרו ר' משה איך זה
יתכן פרעה כזה קשוח לצאת
הוא לא יתן אמר אז אדונינו
בחום ואהבה אני אראה לכם
איך שיתהפך פה הכל לטובה

הוא שב שנית אלינו אחרי
הרבה שנים צרות גדולות סבלנו
מיד הרומאים את בית המקדש
החריבו והפחידו את כולם
חשיכה ירדה לעולם ואז הכל
האיר שוב באור תורת סתרים
המסכילים כזוהר הרקיע מזהירים
תיקונים תיקן כאלו עד שפעל
שזכותו לא תשכח מפי זרעו

וכולם אמרו ר' שמעון מה נאמר
מה נדבר הגלות הן רק התחילה
מי יודע מתי תגמר אמר אז אדונינו
ועיניו למרחוק חוזות עם הזוהר
שלי אתם תצאו מהגלות הזאת

תחת השמש אין כל חדש אבל השמש
בעצמה מאירה כל פעם מחדש בעיר
הקודש צפת הופיע ליהודים היתה
אורה ארי כי ישאג מי לא ירא
בתוך בלבול הדעת וחסרון הידיעה
בא וגילה לנו את רזי הבריאה
לכל דבר סיבה נסתרת ויש תכלית
לכל גלגול ויש תיקון מיחד לכל קלקול

וכולם אמרו ר' יצחק אשרי
המאמין אבל לפי מצב המוחין
אין כאן מי שיבין אמר אז
אדונינו בקדושה ובטהרה
אני אדאג שכל יהודי יעד סיתרי תורה

הפעם הבאה היתה ברוסיה
הרחוקה קור נורא הקפיא
שם את הגוף והנשמה בגשמיות
אין כלום בבית ברוחניות
רק מוכיחים יהודים שכחו
איך מחייכים ואז הוא שוב
הופיע לחבוש את הפצעים תמיד
צריך לשמוח לא חשוב איפה
נמצאים כי גבוה בשמיים כל
יהודי חשוב אצל ה' יתברך
כל אחד הוא בן אהוב

וכולם אמרו ר' ישראל יתכן
שזה נכון אבל אחרי גלות
כזאתי כולם בדכאון אמר אז
אדונינו לא עוד יגון ואנחה
אני אדאג להכניס בלב של
כל יהוד שמחה

ושוב הוא בא אלינו לנחם
ולעודד העולם כולו הוא
גשר צר מאד אבל אסור לפחד
צריך להתחיל כל פעם מחדש
אסור להיות זקן אם אתה
מאמין שיכולים לקלקל תאמין
שיכולים לתקן אם תתנו לי
חומר אני אהיה בנאי
תשמרו רק ממזיד השוגג עלי
את כל מה שהתקלקל פה נתקן
תיקון כללי רק עשו טובה
תקשיבו בקולי

וכולם אמרי ר' נחמן איבדנו
כבר תקווה אחרי עוונות באלו
מי יכול לעשות תשובה אמר
רבנו וקולו נשמע מאז ועד
היום בכלל אני ילמד אתכם
שאין יאוש אין יאוש בעולם כלל

שכשיו אנחנו מחכים לו ומאד
מתגעגעים מתי ישוב אלינו
איש האלוקים שנאמר לו שטעינו
ונברש סליחה מעכשיו נשמע
רק בקולך לא רוצים יותר
מחלוקת ולא להתבלבל רוצים
רק אהבת חינם לכל עם ישראל
כבר נמאס מכל החוכמות ומכל
התאוות מעכשיו רק תורה ומצוות

ונאמר לו אדונינו הכל עוד
יתכן אתה תצווה עלינו אנחנו
נגיד אמן יאמר אז אדונינו
אחים יש לי בשורות טובות
הגיע הזמן לירושלים ביחד לעלות