מילות השיר:
אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב
אנחנו שרים אליך מתפללים
שתביא כבר גאולה שלמה

רחם על עצמך על ילדך
שלח לנו כבר את משיח צדקך

תן לנו לב תן לנו אמונה
לסמוך עליו לבטוח רק בך
כל הנשמה תהלל יה הללויה