מילות השיר:
קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך
שבענו מטובך ושמחנו בישועתך
וטהר ליבנו לעבדך באמת
והנחילנו ה' אלוקינו באהבה וברצון
שבת קדשך