מילות השיר:
אם אסק שמיים שם אתה ואציעה שאול הנך
אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים
גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך