מילות השיר:
אני מאמין באמונה שלמה
בביאת המשיח
ואף על פי שיתמהמה
עם כל זה אחכה לו
בכל יום שיבוא