מילות השיר:
פזמון:
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

איזהו חכם הלומד מכל אדם
אז בואו נלמד מכולם
לכל אחד יש מה להציע
לא כל הזמן לדבר לפעמים צריך גם לשמוע

פזמון:
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

עשה רצונו כרצונך
כדי שיעשה רצונך כרצונו
אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו
קודם כל בין אדם לחברו

פזמון:
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

כי אם יפלו האחד יקים את חברו
וכך כל אחד יפסיק לחשוב רק על עצמו
לא טוב להיות לבד
טובים השנים מן האחד

פזמון:
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד