מילות השיר:
ווהאו זה יכול להיות קשה
זה יכול להיות ממש גהינום
העולם הזה

רגע אחד אתה כאן
רגע אחד אתה שם
אלפי פרסאות מפרידות
בין קדושה לבין הטומאה
ברגע אחד אתה כאן
ברגע אחר אתה מחליק ואתה שם
העולם הזה

ויש מי שחושב
שיש לו את העולם הזה
ויש מי שחושב
שיש לו את העולם הבא
ואתה חושב שאין לך
לא את העולם הזה
ולא את העולם הבא
העולם הזה

טלפון אחד מילה אחת קטנה
שתי אותיות
והכל יכול להתהפך להשתנות

כל הפאר כל הארמונות
כל המגדלים כל החלומות
בשבריר אחד של רגע אתה יכול לאבד הכל
ואין מי שיכול להציל אותך מזה
אין מקום להתחבא
בירידה תלולה ללא מעצורים
לבד במקום חשוך וקר

וההמתנה בתחתית יכולה לקחת נצח
מסך שחור שום קרן אור אינה חודרת
שום דבר אינו מצמיח
רק שמיים עכורים של שנאה כאב וחידלון

וזה יכול להיות גן עדן
אבל איך אומרים לאחד שנמצא בגהינום
שזה יכול להיות גן עדן
והנסיקה כמו במטה פלאים
בשבריר אחד של רגע
מילה קטנה שתי אותיות
ווהכל יכול להתהפך ולהשתנות
שמיים חדשים שום כאב ללא פחד
רק אור רק דעת רחמים

והשתי סוסים הם היום והלילה
הם רצים שטים ופורחים
ואפילו רגע אחד אינם עומדים