מילות השיר:
ידיד נפש אב הרחמן
משוך עבדך אל רצונך
ירוץ עבדך כמו אייל
ישתחווה אל מול הדרך
יערב לו ידידותיך
מנופת צוף וכל טעם

הדור נאה זיו העולם
נפשי חולת אהבתך
אנא קל נא רפא נא לה
בהראות לה נועם זיוך
אז תתחזק ותתרפא
והיתה לה שמחת עולם