מילות השיר:
נקוב על האבן
והאר לי משם
מעט פניך
ברה כחמה
יפה כלבנה
אל תחריש
ואל תשקט
הרימה קולך הערב
בשירות והודה
ופתח פיך
ותוציא דבריך
הנעימים

לפני הקדוש ברוך הוא