מילות השיר:
מידת אמונה
היא נטיה דקה
מעדינות הנפש
אם האדם
הוא בעל נפש
ושעתו שעת השקט
חפשי מרעבון תאווני