מילות השיר:
אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי
עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ
אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל