מילות השיר:
אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי
עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ אל יתן למות רגלך אל ינום שומרך

הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל
ה' שומרך ה' צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה ה' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם