מילות השיר:
ה',לא גבה ליבי ולא רמו עני,
ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני
אם לא שויתי ודוממתי נפשי,
כגמול עלי אמו,כגמול עלי נפשי