מילות השיר:
אני לדודי ודודי לי
דרשו ד' בהמצאו, קראהו בהיותו קרוב
קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראהו באמת