מילות השיר:
יום זה לישראל אורה ושמחה שבת מנוחה

צויתה פקודים במעמד סיני שבת
ומועדים לשמר בכל שני לערוך לפני
משאת וארוחה שבת מנוחה

חמדת הלבבות לאמה שבורה לנפשות
נכאבות נשמה יתרה לנפש מצרה יסיר
אנחה שבת מנוחה

קדשת ברכת אותו מכל ימים בששת כלית
מלאכת עולמים בו מצאו עגומים השקט
ובטחה שבת מנוחה

לאסור מלאכה צויתנו נורא אזכה הוד
מלוכה אם שבת אשמורה אקריב שי למורא
מנחה מרקחה שבת מנוחה

חדש מקדשנו זכרה נחרבת טובך מושיענו
תנה לנעצבת בשבת יושבת זמיר ושבחה
שבת מנוחה