מילות השיר:
ברוך אל עלין, אשר נתן מנוחה,
לנפשנו פדיון משאת ואנחה,
והוא ידרוש לציון,עיר הנדחה,
עד אנא תוגיון נפש נאנחה.

פזמון:
השומר שבת הבן עם הבת
לאל ירצו כמנחה על מחבת

רוכב בערבות,מלך עולמים,
את עמו לשבות אזן בנעימים,
במאכלות ערבות במיני מטעמים,
במלבושי כבוד,זבח משפחה.

פזמון:
השומר שבת הבן עם הבת
לאל ירצו כמנחה על מחבת

ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל,
מאת כל סוכה,שוכן בערפל,
נחלה לו יזכה בהר ובשפל,
נחלה ומנוחה כשמש לו זרחה.

פזמון:
השומר שבת הבן עם הבת
לאל ירצו כמנחה על מחבת

כל שומר שבת כדת מחללו,
הן הכשר חבת קדש גורלו,
ואם יצא חובת היום,אשרי לו,
לאל אדון מחוללו מנחה היא שלוחה.

פזמון:
השומר שבת הבן עם הבת
לאל ירצו כמנחה על מחבת

חמדת הימים קראו אלי צור,
ואשרי לתמימים אם יהיה נצור,
כתר הלומים על ראשם יצור,
צור העולמים רוחו בם נחה.

פזמון:
השומר שבת הבן עם הבת
לאל ירצו כמנחה על מחבת

זכור את יום השבת לקדשו,
קרנו כי גבההנזר על ראשו,
על כן יתן האדם לנפשו,
ענג וגם שמחה בהם למשחה.

פזמון:
השומר שבת הבן עם הבת
לאל ירצו כמנחה על מחבת

קדש היא לכם שבת המלכה,
אל תוך בתיכם להניח ברכה,
בכל מושבותכים לא תעשו מלאכה,
בניכם ובנותיכם עבד וגם שפחה.

פזמון:
השומר שבת הבן עם הבת
לאל ירצו כמנחה על מחבת