מילות השיר:
אמר רבי עקיבא
אשריכם ישראל
לפני מי אתם מטהרים
ומי מטהר אתכם
אביכם שבשמיים