מילות השיר:
שיר המעלות בשוב ה'
את שיבת ציון היינו כחולמים
אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה
אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה
הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים
שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב
הזורעים בדמעה ברינה יקצורו
הלוך ילך ובכה נושא אלומותיו